środa, 20 września 2017

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

        W dniu 19.09.2017r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie to cieszyło się zainteresowaniem zarówno wśród uczniów klas I-VII, jak i Nauczycieli, którzy bardzo chętnie wzięli w nim udział oddając swój głos na jednego z kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Dominika Krzyżanowska z kl. VII, Gabriela Król z kl. VII, Ewelina Dadej z kl. VI oraz Nikola Reszka z kl. IV. Po przeliczeniu głosów oraz stwierdzeniu, że wszystkie oddane głosy były ważne Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:

Natalia Furtak kl. VII
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Wiktoria Stefaniak kl. VII
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Wiktoria Furtak kl. IV
Sekretarz
Jakub Skowron kl. VI
Skarbnik
Maciej Jaszczuk kl. IV
Członek Samorządu Uczniowskiego
Patryk Niewęgłowski kl. VII
Członek Samorządu Uczniowskiego
Alicja Domańska kl. VI
Członek Samorządu Uczniowskiego
Karolina Chojnacka kl. VI
Członek Samorządu Uczniowskiego
Oliwia Stefaniak kl. IV
Członek Samorządu UczniowskiegoOpiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Agnieszka Mitura.

poniedziałek, 18 września 2017

niedziela, 17 września 2017

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "PODNIEBNE LOTY"

          W niedzielę 17.09.2017 r. podczas uroczystych obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej zostały wręczone dyplomy oraz nagrody laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego "Podniebne loty".
          Tego dnia Szkołę Podstawową w Tchórzewie Kolonii reprezentowały uczennice: Gabriela Król z kl. VII, Kinga Karwowska z kl. VII i Wiktoria Furtak z kl. IV pod opieką nauczyciela plastyki pani Beaty Zwolińskiej oraz rodziców: pani Barbary Król, państwa Grażyny i Adama Karwowskich oraz pani Magdaleny Furtak.
           
Uczniowie nagrodzeni z naszej szkoły:
Gabriela Król kl. VII - I miejsce
Kinga Karwowska kl. VII - III miejsce
Wiktoria Furtak kl. IV - wyróżnienie
Krystian Palenciuk kl. III - wyróżnienie
Adrian Palenciuk kl. I - wyróżnienie

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział:
Weronika Paszkowska kl. I
Wiktoria Stefaniak kl. VII
Natalia Furtak kl. VII

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom bardzo dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy!

I MIEJSCE NA FESTIWALU "UŚMIECH ORŁA"

15.09.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej odbył się I Festiwal Pieśni i Piosenki Biało-Czerwonej "UŚMIECH ORŁA". Wystąpili na nim nasi uczniowie, uczestnicy koła muzycznego:

Jakub Chojnacki - solista

oraz chórek:

Julia Karwowska
Kornelia Janczak
Patrycja Niewęgłowska 

Zaśpiewali piosenkę "Piechota". Przygotowywali się zaledwie kilka dni, na przeszkodzie stanęła choroba Kuby. Wydawało się, że może nie wystąpią...
Tymczasem z radością informujemy, ze nie tylko wystąpili, ale JAK WYSTĄPILI!
Oczarowali swoim śpiewem, zwłaszcza Kuba swoim wspaniałym głosem, zarówno jurorów jak i publiczność.

Zajęli:

I MIEJSCE

w kategorii III-IV zespoły
17.09.2017 roku laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk Wójta Gminy Borki, Pana Radosława Sałaty, i zaśpiewali jeszcze raz występując na uroczystości z racji Święta Patrona Szkoły Podstawowej Płk.Pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

czwartek, 14 września 2017

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PŁK. PIL. ZDZISŁAWA KRASNODĘBSKIEGO W WOLI OSOWIŃSKIEJ

58. POKAZY Z FIZYKI


Już po raz 58. Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w miesiącu wrześniu zorganizowały Pokazy z fizyki dla młodzieży uczącej się fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.
W tegorocznych pokazach uczestniczyła również młodzież z klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii, bowiem po kilkunastu latach przerwy, od 1 września br.  nauczanie fizyki powróciło do naszej szkoły.
Choć dla naszych uczniów jest to dopiero początek fizycznych zmagań, to zapewne uczestnictwo w pokazach przeprowadzonych przez lubelskich naukowców ułatwi nabywanie wiedzy z elektrostatyki, radioaktywności, akustyki i mechaniki. Dzięki obejrzanym doświadczeniom łatwiej będzie można zrozumieć poruszane na lekcjach fizyki problemy związane ze wzajemnym oddziaływanie ładunków, polem elektrostatycznym, wykorzystaniem kondensatorów. Wykonywane eksperymenty przybliżyły sposób działania maszyn prostych: dźwigni, kołowrotu, przekładni zębatej. bloczka stałego i wielokrążka. Policzyliśmy prędkość przemieszczania się fal dźwiękowych w powietrzu i obejrzeliśmy możliwości wykorzystania tych fal. Dowiedzieliśmy się za co nasza wielka uczona Maria Curie- Skłodowska otrzymała nagrody Nobla.   
Wyjazd zorganizował dyrektor szkoły Pan Leszek Jacek Rogulski. Mamy nadzieję, że w przyszłości, w miejscu prowadzenia pokazów znajdzie się ktoś z naszych uczniów, zdobywający wiedzę na studiach fizycznych, matematycznych lub informatycznych.
 

poniedziałek, 4 września 2017

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września o godz. 10.00 hymnem państwowym społeczność Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii rozpoczęła rok szkolny 2017/2018.
Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć ponad 6 milionów Polaków - ofiar II wojny światowej, w 78 rocznicę jej wybuchu. Pan Dyrektor przypomniał, że okupanci: niemiecki i sowiecki wymordowali ponad 1/5 obywateli naszego narodu. Wielu z nich konało w wielkich męczarniach, w głodzie - w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Wielu bohaterów chwilę przed śmiercią krzyczało „Niech żyje wolna Polska!” A ile cierpienia doznali ci, którzy po wojnie nie pogodzili się z komunistycznym systemem i nadal walczyli o niepodległość Ojczyzny. Ginęli aż do roku 1963, a pamięć o nich przez kolejne kilkadziesiąt lat była zakazana.
Pan Dyrektor Leszek Jacek Rogulski powitał w pierwszej kolejności dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców. Na uroczystości  witani byli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Panowie radni Marian Witek i Marcin Jaszczuk, który odczytał list od Wójta Gminy Borki Pana  Radosława Sałaty.
Pan Dyrektor powitał i przedstawił grono pedagogiczne i pracowników obsługi szkoły, a następnie podziękował dotychczasowemu dyrektorowi Panu Robertowi Stępniewskiemu za dziesięcioletni trud włożony w rozwój szkoły oraz pomoc w sprawnym przekazaniu szkoły.  Podziękowania zostały skierowane również do Pana Wójta za konstruktywne rozmowy, za rzeczowe podejście do problemów szkoły – wyrażenie zgody na: prowadzenie zajęć logopedycznych i zajęć świetlicowych, zatrudnienie pedagoga szkolnego, zatrudnienie asystenta nauczyciela w punkcie przedszkolnym oraz nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym, zatrudnienie konserwatora, zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi.
W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor prosił abyśmy nadal mobilizowali się do działań, które promują zasady moralne oparte na chrześcijańskim systemie wartości, abyśmy się nawzajem szanowali, przebaczali sobie, byli wobec siebie wyrozumiali i cierpliwi, opiekuńczy wobec słabszych i młodszych, zachowywali się godnie, sprawiedliwie oceniali innych, aby cechowała nas litość, a nawet poświęcenie dla innych; abyśmy nie rezygnowali z wypracowanej przed 15-tu laty misji i wizji, której szkoła jest wierna do chwili obecnej i realizacja której przynosi pozytywne efekty.
        Marzeniem Dyrektora jest, aby szkoła była skuteczna, tzn. taka, która nie tylko przekazuje uczniom wiedzę (co jest bardzo ważne, aby odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, aby nie dać się oszukać, wykorzystać przez innych), ale  przede wszystkim aby szkoła:
  • dbała o  rozwój emocjonalny dzieci i uczniów;
  • uczyła jak współpracować w grupie, jak siebie wzajemnie wspierać, jak radzić sobie ze stresem;
  •  kształtowała umiejętność rozwiązywania konfliktów;
  • uczyła uczniów podejmowania mądrych decyzji oraz samodzielności.
W porządku rozpoczęcia roku szkolnego znalazło się również przedstawienie wychowawców klas i pomieszczeń o które uczniowie zobowiązani są dbać oraz wiele spraw organizacyjnych. Następnie dzieci i uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami.

wtorek, 18 lipca 2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Proszę o uważne zapoznanie się z wykazem podręczników na najbliższy rok szkolny.

Podobny obraz

piątek, 23 czerwca 2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 "Bo dziś jest dzień, który coś zamyka..."

       W dniu 23.06.2017 r. pan dyrektor Robert Stępniewski po raz ostatni już jako Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tchórzewie przywitał wszystkich zebranych gości na uroczystości zakończenia roku szk. 2016/2017. W swoim wystąpieniu podsumował 10 lat pracy na stanowisku dyrektora placówki w latach 2007-2017. Z tej okazji również serdeczne słowa podziękowania oraz szczere wyrazy uznania i wdzięczności wyrazili: Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły, Rada Rodziców w imieniu wszystkich rodziców i dzieci, Samorząd Uczniowski oraz uczniowie. Miłym akcentem były słowa odczytane przez przedstawiciela Urzędu Gminy Borki Pana Michała Zająca w imieniu Wójta Gminy Borki Pana Radosława Sałaty. Uczniowie kl. VI pod kierunkiem pani Jolanty Chojnackiej zaprezentowali sztukę pt. "Król Ciapciak".

         Uczniom, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej 5,00 Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata przyznał stypendium. Z rąk honorowego Gościa - Pana Michała Zająca listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce odebrały:
Gabriela Król kl. VI - średnia ocen 5,27 
Sylwia Stefaniak kl. VI - średnia ocen 5,18

         Pan dyrektor Robert Stępniewski wręczył uczniom nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce a ich rodzicom listy gratulacyjne,  świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za 100% frekwencję, podziękowania za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz nagrody za czytelnictwo. 

Świadectwa z wyróżnieniem: 
Gabriela Król kl. VI 
Sylwia Stefaniak kl. VI 
Kinga Karwowska kl. VI

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce: 
Julia Śliwińska kl. I 
Izabela Stępniewska kl. I 
Patryk Furtak kl. I 
Julia Karwowska kl. II 
Jakub Chojnacki kl. II 
Patrycja Stefaniak kl. III 
Wiktoria Furtak kl. III 
Oliwia Stefaniak kl. III 
Gabriela Król kl. VI 
Sylwia Stefaniak kl. VI 
Kinga Karwowska kl. VI

Nagrody za 100% frekwencję: 
Wiktoria Furtak kl. III 
Jakub Skowron kl. V 
Gabriela ról kl. VI
Sylwia Stefaniak kl. VI 

Podziękowania za pracę w Samorządzie Uczniowskim: 
Natalia Furtak kl. VI
Kinga Karwowska kl. VI
Jakub Skowron kl. V
Sylwia Stefaniak kl. VI 
Karolina Chojnacka kl. V 
Alicja Domańska kl. V

Nagrody za czytelnictwo:
Wiktoria Furtak kl. III
Sylwia Stefaniak kl. VI 

Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć! 


23 CZERWCA - ŚWIĘTO TATY

"By cieszyć się szczęściem, trzeba dzielić je z innymi"

Kochany Tato! 
Co Ty na to,
byśmy spędzili ten dzień razem?
Ty gwarantujesz towarzystwo,
ja gwarantuję bukiet wrażeń


czwartek, 22 czerwca 2017

DYPLOMY ZA UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM "KANGUR 2017"

        W dniu 22.06.2017 r. w naszej szkole odbyło się wręczenie dyplomów uczestnikom XXVI Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2017" organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplomu uczestnictwa z rąk pana dyrektora Roberta Stępniewskiego odebrali:

Sylwia Stefaniak kl. VI
Kinga Karwowska kl. VI
Gabriela Król kl. VI
Natalia Furtak kl. VI
Alicja Domańska kl. V
Zuzanna Kulik kl. VI
Dominika Krzyżanowska kl. VI
Jakub Skowron kl. V
Julia Siwek kl. VI
Opiekun: pani Beata Zwolińska


I SZKOLNY KONKURS SZACHOWO-WARCABOWY DLA KL. I-III

Zestawienie wyników I Szkolnego Konkursu Szachowego
przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Tchórzewie w dniach 20-21 czerwca 2017 r.

Do konkursu zgłosiło się 7 uczniów z klasy II i III. W zawodach wzięło udział 6 uczestników. Wyniki gry „każdy z każdym” prezentują się następująco:
I miejsce - Jakub Chojnacki kl. II 
II miejsce - Maciej Jaszczuk kl. III 
III miejsce - Patrycja Stefaniak kl. III 
IV miejsce - Alan Kołtuniewicz kl. III 
V miejsce - Alan Rola kl. I 
VI miejsce - Nikola Reszka kl. II 

Zestawienie wyników I Szkolnego Konkursu Warcabowego 
przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Tchórzewie w dniach 20-21 czerwca 2017 r.

Kategoria uczniów klasy I
 Do konkursu zgłosiło się 8 uczniów z klasy I. W zawodach wzięło udział 4 uczestników. Wyniki gry „każdy z każdym” prezentują się następująco:
I miejsce - Patryk Furtak 
II miejsce - Izabela Stępniewska 
III miejsce - Julia Śliwińska 
IV miejsce - Karolina Janczak 

Kategoria uczniów klasy II-III
Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów z klasy II-III. W zawodach wzięło udział 7 uczestników. Wyniki gry „każdy z każdym” prezentują się następująco:
I miejsce - Paweł Karwowski kl. III
II miejsce - Wiktoria Furtak kl. III
III miejsce - Krystian Palenciuk kl. II
IV miejsce - Kacper Szabrański kl. II
V miejsce - Oliwia Stefaniak kl. III
VI miejsce - Alan Kołtuniewicz kl. III i Nikola Reszka kl. III

Organizator konkursu: pan dyrektor Robert Stępniewski